Foto: hallam

Foto: hallam

Cesta je prastarý symbol lidského života. Člověk je poutníkem a jeho cesta se vždy proplétá temnými hvozdy i pustými rovinami, sady šťavnatých jabloní i zahradami roztančených paláců. Je štědrá i strohá, úzká i široká, ale vždy by nás měla navést zpět domů, tedy k sobě, k vlastní celistvosti a autentičnosti. Přecivilizovaná společnost však pouští do našich údolí mlhu a naše kompasy nefungují tak, jak bychom potřebovali.

A tak až příliš často stojíme na rozcestích, na křižovatkách a váháme, kudy dál.

Transpedice chce tvořit a hledat nové mapy a pomáhat nám všem společně se na rozcestích vydávat cestou, která vede k napajedlům, sladkým hroznům a nezapomenutelným vyhlídkám.

A dělat to symbolicky prostřednictvím skutečné cesty. Cesty za dobrodružstvím, za poznáváním nového i starého vně i uvnitř sebe sama.

Spojte se s námi v některé z nabízených Transpedic. Jsou to ty, které v nás, tvůrcích a tvůrkyních, vyvolávají touhu. Divokou touhu krve a srdce, odvěkkou touhu vydat se na cestu a přívézt zpět domů její dary. Budeme vděčni za sdílení vašich cestovatelských tužeb a pokud to bude možné, zorganizujeme Transpedici vaším směrem.

Budeme se těšit na vaše podněty a nápady, případně sdílení zážitků z vašich cest a poutí. Pište nám na katerina.jonasova@transpedice.cz.